Particulieren

Wij begeleiden cliënten naar een situatie waar weer grip is op de eigen financiële huishouding. Het doel is om uiteindelijk zelfstandig de financiële huishouding op orde te blijven houden voor langere tijd. Mocht er langdurig begeleiding nodig zijn dan is deze begeleiding ook mogelijk. Dit stemmen we samen af.

Waar kan BudgetKracht u bij helpen?

  • Hulp bij het ordenen van de (financiële) administratie,
  • Stabiliseren van de financiële situatie (zorgen dat inkomen en uitgaven in evenwicht zijn),
  • Vergroten van de financiële zelfredzaamheid (dat u zelf beslist over uw geld),
  • Opstellen van een budgetplan
  • Coaching en tips om uw budget te vergroten
  • Ondersteuning bij contact met schuldeisers,
  • Ondersteuning bij het afspreken van betalingsregelingen,
  • Ondersteuning bij het starten van een schuldhulpverleningstraject hetzij minnelijke hetzij
  • WSNP.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk, opvoeding, gezondheid, wonen enzovoorts.

Neem contact op voor de mogelijkheden.